VVE De Hoftuin

Albert de Vries, voorzitter van VVE de Hoftuin te Hillegom

Waarom kozen wij 15 jaar geleden voor K & C?

"Met onze 14 bewoners waarvan er eigenlijk niemand meer werkt zouden wij het beheer zelf kunnen doen, tijd genoeg. Toch kozen wij voor K & C. Immers zijn zij en blijven zij door scholing op de hoogte van de vele praktische en juridische aangelegenheden die bij een Vereniging van Eigenaren om de hoek komen kijken.

De door K & C opgestelde meerjarenplanning inzake het onderhoud van ons gebouw heeft ons erg geholpen in de vaststelling van de hoogte en opbouw van de servicekosten. De servicekosten zijn goed onderbouwd en zodoende acceptabel voor een ieder. Met een vereniging met 14 leden en evenzovele meningen moet je met argumenten komen om onderhoud op termijn goed uit te voeren en daarbij is een gedegen onderhoudsplan onmisbaar.

Door de vaste contacten met verzekeraars kunnen zij de beste voorwaarden bedingen tegen een redelijke premie. Als individuele VVE lukt je dat niet. Prettig is ook dat de beheerder ons op de hoogte houdt van juridische wijzigingen m.b.t. de VVE. Dat wil nog wel eens veranderen.

Omdat ook het bestuur van onze vereniging zeeën van tijd heeft zijn zij ook vaak voor langere tijd op reis en dan is het fijn dat er altijd een aanspreekpunt is in Nootdorp want daar zit K & C. Zaken worden dan direct afgehandeld en wij worden telefonisch op de hoogte gehouden.

Kortom een externe beheerder is onmisbaar en K & C in het bijzonder.

Onze klanten over ons