Waarom K & C?

U kunt er voor kiezen om de administratie en het beheer van uw VVE zelf te doen maar u kunt ook gebruik maken van de diensten van K & C Eigendom Management.

Het uitbesteden van het VVE beheer aan K & C Eigendom Management biedt vele voor de hand liggende voordelen, maar juist ook minder bekende voordelen.

Uiteraard is uw VVE gebaat bij een onafhankelijke VVE beheerder. Denkt u eens aan het op tijd ontvangen van de maandbijdragen, het afsluiten van diverse contracten voor technische installaties, maar ook voor de tuin en schoonmaak. K & C Eigendom Management beschikt over een uitgebreid netwerk van leveranciers die bekend zijn met met VVE's. 

Ook komt het voor dat het binnen een VVE niet lukt om bewoners te vinden voor het vervullen van bestuurlijke, technische of financiële functies. K & C Eigendom Management kan u daarbij helpen door één of meer functies voor u te vervullen. 


Uw keuze voor K & C betekent:
 • Een uitgebreid netwerk van leveranciers voor zowel klein als groot onderhoud.
 • Reservering voor groot onderhoud gebaseerd op een meerjarenplanning.
 • Een uitgebreid verzekeringspakket met dekking tegen onderverzekering.
 • Passende contracten voor technische installaties en schoonmaak.
 • De continuïteit is gewaarborgd bij bijvoorbeeld verhuizing, vakantie of ziekte.
 • Zakelijke benadering bij incasso’s van de maandbijdragen en het aanspreken van wanbetalers.
 • Optreden namens het bestuur in geval van overlast.
 • Korte communicatielijnen.
 • Een vast contactpersoon.
 • Bestuursvergaderingen bijwonen zonder extra kosten.
 • Mogelijkheid om op kantoor K & C te vergaderen. 

Voordelen van K & C

ontzorgen  Ontzorgen
persoonlijk Persoonlijke aandacht
snel afhandelen Adequaat afhandelen actiepunten
nakomen afspraken Nakomen van afspraken