Technisch management

Bij het oplossen van storingen aan installaties en schades aan uw woning kunnen wij een beroep doen op een groot aantal ervaren aannemers en installateurs. In overleg met u kiezen wij het bedrijf dat de klacht zo adequaat mogelijk en spoedig mogelijk kan verhelpen.


Zodra u een gebrek meldt, zullen wij in overleg met u de beste of snelste oplossing kiezen om het gebrek te verhelpen. Vervolgens maken wij een opdracht voor de leverancier aan in Convect en sturen wij u een kopie hiervan. Wij blijven met u in contact over de afhandeling van het reparatieverzoek. Zodra de factuur binnenkomt, checken wij de factuur eerst met de melder/de technische commissie of het bestuur voordat wij tot betaling overgaan.

Voor het melden van uw gebreken en storingen vragen wij u het meldingsformulier in te vullen in
K&C NET of in dringende gevallen te bellen met telefoonnummer 015 - 310 56 11.

Voordelen van K & C

ontzorgen  Ontzorgen
persoonlijk Persoonlijke aandacht
snel afhandelen Adequaat afhandelen actiepunten
nakomen afspraken Nakomen van afspraken