Administratief management

Het administratief management omvat o.a. het organiseren van een Algemene Ledenvergadering (ALV), het up to date houden van het ledenbestand, het uploaden van VVE Documenten in K & C Net, contact met de notaris bij verhuizingen van leden en het afhandelen van de eigendomsoverdrachten.


Voorafgaand aan de ALV heeft K & C Eigendom Management overleg met het bestuur over de agenda, ingekomen stukken, conceptbegroting en de vergaderlocatie.
Tijdens de ALV neemt de vertegenwoordiger van K & C Eigendom Management een onderling afgesproken rol in als voorzitter en/of notulist.
Na afloop van de ALV worden de notulen opgesteld door de vertegenwoordiger van K & C Eigendom Management.


Voordelen van K & C

ontzorgen  Ontzorgen
persoonlijk Persoonlijke aandacht
snel afhandelen Adequaat afhandelen actiepunten
nakomen afspraken Nakomen van afspraken