Financieel management

Het financieel management omvat o.a. het debiteuren- en crediteurenbeheer, het voeren van de administratie, het opstellen van de jaarrekening, het beheren van bank- en spaarrekeningen, het voeren van een stookkostenadministratie en het verwerken van een waterafrekening. 


Het incassobeleid vormt een belangrijk onderdeel van het debiteurenbeheer. Het is van groot belang dat de leden hun financiële verplichtingen nakomen. Het persoonlijke contact met de leden blijkt in de praktijk goed te werken om wanbetalers te voorkomen.

De kascommissie heeft de mogelijkheid in te loggen in K & C Net en digitaal de kascontrole te verrichten.

Voordelen van K & C

ontzorgen  Ontzorgen
persoonlijk Persoonlijke aandacht
snel afhandelen Adequaat afhandelen actiepunten
nakomen afspraken Nakomen van afspraken