VVE Meidoornhof

Frans Kramer, bestuurslid van de VVE de Meidoornhof, te Zoetermeer

Vanaf het begin van de oprichting in 2002 zijn wij in aanraking gekomen met K & C Eigendom Management B.V.. Als bestuur wisten wij van toeten noch blazen. In de loop der jaren zijn wij als bestuur al lerende wijs geworden en hebben wij veel dingen in eigen beheer kunnen uitvoeren. Naast het bestuur waren er ook veel actieve bewoners die een functie bekleedden als technische commissielid of lid van de kascommissie. Wij waren voor K & C een relatief gemakkelijke klant.

Wel moet worden gezegd dat wij K & C hebben leren kennen als een professionele beheerder van ons complex, zeker op het financieel/administratieve gebied. De voorbereiding voor de jaarlijks te houden ALV is uitstekend. Met name is te noemen dat K & C bij het voordragen van professionele leveranciers een terughoudende opstelling heeft, maar als het nodig is beschikt K & C over een netwerk van zeer kundige leveranciers op tal van technische en bouwkundige gebieden.

Onze klanten over ons